Onderwerpen verdiepende RI&E:

Indien 1 van de hierna genoemde onderwerpen van toepassing zijn bij uw organisatie/bedrijf dan is een verdiepend onderzoek verplicht:

 1. Geluid
 2. Gevaarlijke stoffen
  1. Kankerverwekkende stoffen en processen (CMR-stoffen)
  2. Teratogene stoffen
  3. Lood
  4. Asbest
  5. Vinylchloride
  6. Thuiswerk met gevaarlijke stoffen
  7. Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE)
 3. Machineveiligheid
 4. Biologische agentia
 5. Explosieve atmosferen (ATEX)
 6. Mechanische trillingen
 7. Straling
  1. Ioniserende straling
  2. Niet ioniserende straling
 8. Persoonlijke beschermingsmiddelen
 9. Zwangere werkneemsters
 10. Jeugdigen